sobota, 5 lipca 2014

Zapomniane: Stadion przy ul. Kościuszki w Gdańsku (stadion GKS Gedania 1922 Gdańsk)

Powstała w 1922 roku Gedania jest najstarszym funkcjonującym klubem piłkarskim w Gdańsku i przynajmniej z tego powodu zasługuje na uwagę. Ważne, a zarazem smutne jest to, co dzieje się z należącym do Gedanii przez ponad 85 lat stadionem. Obiekt ten popada w coraz większą ruinę i powoli znika z piłkarskiej mapy Polski…

Gdańska Gedania dzisiaj to być może klub ubogi sportowo i finansowo, ale o ważnej historii. Jego początki sięgają pierwszej połowy lat 20-tych ubiegłego wieku, które określić można mianem „gdańskiej eksplozji futbolowej”. W tym właśnie okresie Wolne Miasto Gdańsk wzbogaciło się o wiele nowych drużyn piłkarskich, czy to dzielnicowych (m.in. TSV Oliva - w Oliwie i SV 1921 Danzig-Tryol - na dzisiejszej Przeróbce), czy związanych z daną grupą zawodową (np. policyjny SV Shutzpolizei Danzig oraz pocztowy Post SG Danzig). W 1922 roku, na terenie tzw. Polenhofu, do życia powołany został także klub polonijny.

Impulsem dla powstania klubu z Dolnego Wrzeszcza było zlikwidowanie sekcji piłkarskiej w istniejącym od 1984 roku Towarzystwie Sportowym „Sokół”. Chętni do gry w piłkę gdańszczanie 15 sierpnia 1922 roku dali początek nowej drużynie: Sport Club „Gedania Gdańsk” E.V. in Danzig, choć równoległe w użyciu była polska nazwa Klub Sportowy „Gedania” Gdańsk. Założyciele musieli zdecydować się na łacińską nazwę Gdańska, gdyż „Polonia” - jak docelowo miał nazywać się klub - nie została zaakceptowana przez ówczesne władze. Gedania od początku posiadała sekcję piłkarską, z upływem czasu zawiązywały się i inne, m.in. lekkoatletyczna, bokserska czy hokejowa. Co ciekawe, choć językiem oficjalnym klubu był język polski, statut klubu deklarował apolityczność, a w szeregi klubu przystąpić mógł każdy, bez względu na narodowość czy płeć.

źródło: http://dolnywrzeszcz.blogspot.com


Gedania funkcjonowała przez 17 lat, aż do wybuchu II Wojny Światowej, kiedy jej działalność została zawieszona. Stadion przy ul. Kościuszki został przejęty przez… drużynę Luftwaffe - SV Luftwaffe Danzig (w niektórych źródłach określana jako LSV Danzig), wiele osób związanych z klubem zesłano do obozu koncentracyjnego Stutthof, a prezesi klubu zostali rozstrzelani przez hitlerowców. 

Reaktywacja, już pod nazwą Klub Sportowy „Gedania”, nastąpiła 16 maja 1945 roku. Od tego czasu w klubowej historii odnaleźć można wzmianki o trzech fuzjach, kolejno z: Bałtykiem Gdańsk (1946), z MOSiR Gdańsk (1987) oraz Flotyllą Gdańsk (2003). W 2006 roku, będąca w cieniu siatkówki sekcja piłkarska wyodrębniła się ze struktur klubu tworząc Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922” Gdańsk.

Swoje pierwsze mecze Gedania rozgrywała w rejonie dzisiejszego Schroniska Młodzieżowego (ul. Wałowa) oraz dzisiejszego Placu Zebrań Ludowych (Aleja Zwycięstwa). Stadion przy ul. Kościuszki otwarty został w roku 1926 i przez osiem dekad służył biało-czerwono-niebieskim jako główny obiekt. Jesienią 2012 roku piłkarze przenieśli się na nowopowstały kompleks sportowy przy ul. Hallera, gdzie aktualnie rywalizują w pomorskiej Lidze okręgowej. A co ze stadionem przy ul. Kościuszki? Obiekt popada w coraz większą ruinę, budynek klubowy jak i trybuny są w rozsypce, a po pobliskiej hali sportowej nie ma już śladu. Co dalej? Trudno powiedzieć, nie dotarłem bowiem do konkretnych planów zagospodarowania tych terenów. Mało prawdopodobne jest jednak, że stadion piłkarski będzie istniał tam dalej; znając nasze realia powstanie tam hipermarket lub parking…  

= = = = = Linki = = = = = 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz